Ponad pięćdziesięciu wpływowych stomatologów z Kanady i USA regularnie testuje i ocenia uznane i nowe produkty na renomowanej platformie edukacyjnej Catapult Education. Recenzenci sprawdzają materiały pod kątem wcześniej ustalonych kryteriów. Wyniki klinicznie są istotnymi ocenami dokonanymi przez lekarzy specjalistów, które są wysoko cenione na rynku amerykańskim, a wielu stomatologów pokłada zaufanie w ocenach i opiniach tych specjalistów.

W przypadku masy Identium® istotne dla testujących stomatologów było to, że dostrzegli oni wyraźne zalety produktu w porównaniu z dotychczas stosowanymi masami. Stosując masę Identium® do wycisków jednoczasowych i wycisków techniką podwójnego mieszania, użytkownicy mają zapewnioną znaczną poprawę procesu pobierania i wykonania wycisku, a tym samym większą precyzję. Kluczowy wynik oceny: Identium® — masa wyciskowa na bazie Vinylsiloxanether® firmy Kettenbach Dental — zapewnia niezawodne i dokładne wyciski i jest dobrym wyborem do długotrwałego stosowania w praktyce stomatologicznej.

Błędy w precyzyjnym pobieraniu wycisków są główną podstawą oceny testerów Catapult. Podczas wykonywania ostatecznego uzupełnienia błędy te prowadzą do niedokładnego dopasowania, co z kolei wymaga pracochłonnych i kosztownych korekt przy fotelu stomatologa. W najgorszym przypadku może nawet dojść do konieczności powtórzenia procesu na koszt stomatologa, laboratorium lub pacjenta.

Identium® firmy Kettenbach Dental jest precyzyjną masą wyciskową na bazie uniwersalnego Vinylsiloxanether® , łączącą najlepsze właściwości A-silikonu i polieteru. Wyraźne początkowe właściwości hydrofilowe, doskonała płynność z wysoką tiksotropią, nowoczesna charakterystyka wiązania oraz neutralny zapach/smak to tylko niektóre z zalet, które zapewniają szczególnie precyzyjne odwzorowanie i pomagają zapobiegać błędom w wycisku. I to właśnie przekonało testujących stomatologów z Catapult.

Pełną recenzję Catapult można znaleźć na stronie internetowej www.catapulteducation.com/reviews/kettenbach-identium.

Więcej informacji o Identium® można znaleźć na stronie internetowej: www.kettenbach-dental.com.

Über Kettenbach Dental

Kettenbach GmbH & Co. KG
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg
Germany
E-Mail: markus.knetsch@kettenbach.com
https://www.kettenbach-dental.com

Jako średniej wielkości przedsiębiorstwo rodzinne z siedzibą w Eschenburgu – Kettenbach Dental opracowuje wysokiej jakości materiały i innowacyjne rozwiązania dla stomatologow. Są one idealnym odzwierciedleniem motta firmy „Simply intelligent”, ponieważ w inteligentny sposób upraszczają procedury pracy w gabinecie stomatologicznym.
Wszystkie produkty są samodzielnie opracowywane i produkowane w firmowym dziale badawczym oraz sprzedawane na rynku międzynarodowym – wszystko „Made in Germany”. W ten sposób powstały wybijające się i wiodące na rynku linie produktów, takie jak Panasil®, Futar®, Identium® i Visalys®, które przekonują istotnymi dla zastosowań unikalnymi cechami.
Do głównych kompetencji Kettenbach Dental zaliczane są długoletnie, stale optymalizowane i zorientowane na klientów prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i chemii oraz doświadczenie w zakresie produkcji. Za potwierdzoną jakość i innowacje firmę Kettenbach honorowano już 3 lata z rzędu tytułem najlepszego innowatora. Jako jedna z pierwszych firm stomatologicznych uzyskała certyfikację zgodnie z nowym Rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych (MDR).

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

Kettenbach Dental
Im Heerfeld 7
35713 Eschenburg
Telefon: +49 (2774) 705-0
Telefax: +49 (2774) 705-66
http://www.kettenbach-dental.de

Ansprechpartner:
Dr. Markus Knetsch
Communication Manager
Telefon: +49 (2774) 705-60
Fax: +49 (2774) 705-33
E-Mail: Markus.Knetsch@Kettenbach.de
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel