Tack vare en integration av deras välkända presentkort och förbetalda portfölj stöder epay Revolut – en fintech-app som för närvarande har 15 miljoner kunder över hela världen – i dess globala expansion i 36 länder och öppnar en ny digital och mobil försäljningskanal för sitt nätverk av varumärkespartner.

epay, ett affärssegment inom Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), är nu den globala partnern för digitala presentkort och förbetalda produkter för Storbritanniens ledande fintech-app, Revolut. Det nya partnerskapet mellan Revolut och epay, betalningsleverantören med en komplett tjänst, spänner över 36 länder via en API-integration i Revoluts tre appar (Konsument, Företag och Junior). Vid lanseringen i april 2021 började epay ge Revoluts kunder i dessa länder tillgång till ett överflöd av välkänt digitalt innehåll både på global och lokal nivå inom livsmedel, underhållning, livsstil, spel, hälsa och välmående, hemmakontor och kontorskategorier från varumärken som t.ex. Twitch, Ikea, Nintendo och Spotify Premium. Med denna åtkomst har Revoluts kunder möjlighet att köpa, skänka och belönas med presentkort och digitalt innehåll enkelt och smidigt utan att behöva lämna sin Revolut-app. Förutom de fas 1-länder som lanserades i april (som inkluderar Storbritannien och stor del av Europa) kommer andra länder och kärnmarknader snabbt att följa efter under de närmaste månaderna, såsom USA och Australien, liksom en expansion av lanseringen av företags-appen som först och främst kommer att starta i Storbritannien.

Världsomspännande expansion av Revolut med en marknadsplats över flera kategorier

Hittills har det inte funnits någon fintech-app med en marknadsplats över flera kategorier, vilket gör Revolut till den första fintech-leverantören i världen som erbjuder dessa attraktiva mervärdestjänster till sina kunder i en så bred skala. Detta stöder företagets uppdrag, som är att erbjuda världens första riktigt globala “one-stop financial app” med en rad fördelar för alla konsumenter. Ytterligare digitala tjänster som att kunna köpa och skicka presentkort och förbetalda produkter från användarnas favoritmärken direkt från appen gynnar också detta uppdrag samt hjälper till att locka nya kundgrupper till appen, vilket innebär en högre grad av användande av mobilapplikationer och ökade fördelar för kunden samt lojalitet.

"Våra kunder är främst millenniegenerationen och digitala infödingar som förväntar sig att en finansiell app ska erbjuda attraktiva tilläggstjänster samt en perfekt användarupplevelse. Vi möjliggör båda dessa med epays flexibla API-integration", förklarar Maisum Dairkee, produktägare på Revolut. "Epays API-integration ger inte bara tillgång till ett brett utbud av skalbart innehåll för att tillgodose alla kundbehov både på lokal och global nivå utan tjänar även till att ge en perfekt och smidig kundupplevelse utan att behöva lämna appen."

Partnerskap med vision och potential

Partnerskapet kommer att expandera snabbt. Förutom de 36 länder som för närvarande ingår i planerna kommer epays mervärdestjänster att ingå i standardrevisionsförslaget för varannan internationell lansering av Revolut i framtiden. De befintliga kategorierna kommer också att expanderas ytterligare. Till exempel är de populära kategorierna välbefinnande, skönhet, hälsa, fitness och mode på båda företagens radar, och värderas som kärnkategorier för framtida tillväxt.

Relationen med Revolut är ett banbrytande partnerskap för epay.

"Vår tekniska lösning och våra processer gör det möjligt för oss att förse Revolut med mervärdestjänster via ett enda API som en betalningsleverantör med en komplett tjänst", säger Kevin Caponecchi, verkställande vice ordförande och VD, epay, Software och EFT, avdelningen för Asien och Stilla havet. ”Detta betyder att vi går utöver den klassiska rollen som en leverantör av presentkort och istället blir mer som en infrastrukturpartner för en global lansering. Vi vill hjälpa företag som Revolut, inom finansiell teknologi, att förse sina kunder med det exakta innehåll de förväntar sig eller alltid har velat ha. Vi visar också vårt 2000 + befintliga presentkort och förbetalda portfölj av varumärkespartner, nya sätt att få kontakt med sina kunder genom att öppna nya digitala och mobila försäljningskanaler som Revolut.”

Intresserade varumärken, vänligen kontakta deras befintliga epay-kontakt eller marketing@uk.epayworldwide.com

Om Revolut

Revolut bygger världens första riktigt globala finansiella super-app. År 2015 lanserades Revolut i Storbritannien, och började erbjuda överföring och utbyte av pengar. Idag använder våra 15 miljoner kunder världen över ett dussintal av Revoluts innovativa produkter för att göra mer än 100 miljoner transaktioner per månad.

På våra personliga konton och företagskonton hjälper vi kunderna att förbättra sin ekonomiska situation, ge dem mer kontroll och sammanföra människor på ett smidigt sätt över hela världen.

www.revolut.com

Om Euronet Worldwide, Inc.

Euronet Worldwide är branschledande inom hantering av säkra elektroniska finansiella transaktioner. Företaget erbjuder lösningar för betalnings- och transaktionshantering till finansinstitut, återförsäljare, tjänsteleverantörer och enskilda konsumenter. Dessa tjänster omfattar omfattande ATM-, POS- och utkontrakterade korttjänster, kortutgivande och förvärv av handelstjänster, mjukvarulösningar, kontantbaserade och online-initierade penningöverföringstjänster konsument-till-konsument och företag-till-företag samt elektronisk distribution av digitala medier och förbetald mobiltelefontid.

Euronets globala betalningsnätverk är omfattande. Det inkluderar 36 777 bankomater, cirka 349 000 EFT/ POS-terminaler och en växande portfölj av utkontrakterade betalkorts- och kreditkortstjänster som förvaltas i 61 länder, mjukvarulösningar för kort, ett förbetalt nätverk för hantering med cirka 736 000 POS-terminaler på cirka 345 000 återförsäljarplatser i 60 länder samt ett globalt nätverk för penningöverföring på cirka 475 000 platser som betjänar 159 länder. Med huvudkontor i Leawood, Kansas, USA och 66 kontor världen över betjänar Euronet kunder i cirka 175 länder. För mer information, besök företagets hemsida www.euronetworldwide.com.

Über epay (a Euronet Worldwide company)

Epay är en världsledande betalningsleverantör med en komplett tjänst för betalningshantering och förbetalda lösningar som hanterade 2,4 miljarder transaktioner 2020. Företaget har byggt upp ett omfattande nätverk av återförsäljare med 736 000 terminaler i försäljningsställen i 57 länder för att förena kända varumärken med konsumenter över hela världen. Företaget erbjuder en portfölj med presentkort (förbetalning, sluten krets s.k. closed loop samt digitala medier), företagsincitament och betalningslösningar (godkännande av kort, terminaler, e-handel, betalning via mobil och internet) för handel via alla kanaler, och erbjuder sina tjänster tack vare att innehavarens kassaregisters integrationsprogramvara epay är ett segment inom Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ett Kansas-baserat företag som tjänade 2,5 miljarder dollar i intäkter år 2020 och sysselsatte en personal på över 8 000 anställda samt med betjänade kunder i 175 länder.

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

epay (a Euronet Worldwide company)
Fraunhoferstr. 10
82152 Martinsried
Telefon: +49 (89) 899643-0
http://www.epay.de

Ansprechpartner:
Stephanie Taylor
Direktör för finansiell planering och investerarrelationer Euronet Worldwide, Inc.
Telefon: +1 (913) 327-4200
E-Mail: staylor@euronetworldwide.com
Kiran Wylie
senior kommunikationschef
E-Mail: kiran@revolut.com
Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

counterpixel